Privacy- en cookiebeleid

Privacybeleid

Door bepaalde onderdelen van deze site te gebruiken, door je in te schrijven op de nieuwsbrief geef je informatie door die toelaat jou als persoon te identificeren. Dit gebeurt enkel voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als jij daar toestemming voor geeft.

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’).

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Koninklijke Harmonie de Verenigde-Sint-Katarina-Vrienden vzw. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die verbonden zijn met onze website, maar we verwijzen er wel naar zodat je de nodige informatie kan vinden.

Door gebruik te maken van deze website accepteer je dit privacybeleid.

1. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?
2. Welke gegevens worden verzameld?
3. Waarom gebruiken wij uw gegevens en op welke basis?
4. Gegevensverwerking van minderjarigen
5. Hoe lang worden uw gegevens bijgehouden?
6. Doorgifte aan derden
7. Hoe beveiligen wij uw gegevens?
8. Hoe laat u uw rechten gelden?
9. Cookies 
10. Wijzigingen
11. Bijzondere bepalingen

1. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

 • Koninklijke Harmonie de Verenigde-Sint-Katarina-Vrienden vzw
 • info@harmonieskw.be of harmonieskw@gmail.com
 • Fruitenborglei 4 2860 SKW
 • +32477775471
 • BE09 0680 8701 2057

2. Welke gegevens worden verzameld?

Enkel die persoonsgegevens worden verzameld die nodig zijn om onze diensten uit te voeren of om u informatie door te sturen.

Dat kan zijn:

 • voornaam en naam
 • e-mailadres
 • woonadres
 • werkadres
 • telefoonnummer
 • btw-nummer


In formulieren is sommige informatie verplicht (meestal aangeduid met een *), deze gegevens zijn nodig om de door u bestelde dienst te kunnen leveren. Andere informatie – niet aangeduid met * – kan nuttig zijn, maar is niet absoluut nodig. U kiest of u hier gegevens invult.

Deze gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server van een derde partij (zie verder).

3. Waarom gebruiken wij uw gegevens en op welke basis?

Wij gebruiken uw gegevens om de volgende redenen:

 • om een dienst uit te voeren: het kan zijn dat wij uw gegevens moeten verwerken om een product of een bestelde dienst te leveren, die u besteld heeft of passend een antwoord op uw vraag te formuleren bij gebruik van ons contactformulier
  –> Legitieme basis
 • voor het verstrekken van informatie en nieuwsbrieven: voor het versturen van nieuwsbrieven dienen wij u gegevens te verwerken. Dit zal voor marketingdoeleinden steeds gebeuren op basis van uw toestemming en overeenkomstig uw voorkeuren.
  –> Toestemmingsbasis

4. Gegevensbescherming van minderjarigen

Deze website is bedoeld voor personen die minstens 18 jaar oud zijn. Wij hebben absoluut niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die minderjarig zijn, ook niet als zij hiervoor toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker minderjarig is. Indien een minderjarige persoon via deze website persoonsgegevens verstrekt, zullen wij deze gegevens verwijderen en niet verder verwerken vanaf het moment dat wij kennis nemen dat dit door een minderjarige persoon is gebeurd.

5. Hoe lang worden uw gegevens bijgehouden?

Persoonsgegevens worden bewaard zo lang dat nodig is om jou de dienst te verlenen die je zelf activeerde of waarvoor je toestemming gaf. Je persoonsgegevens worden maximaal 10 jaar na het laatste gebruik bijgehouden.

6. Doorgifte aan derden

Binnen Koninklijke Harmonie de Verenigde-Sint-Katarina-Vrienden vzw worden uw persoonsgegevens enkel doorgegeven, indien dit nodig is voor het beschreven doeleinde, aan personen die daartoe specifiek gemachtigd zijn. Deze personen zijn gebonden door een vertrouwelijkheidsclausule en andere wettelijke verplichtingen met betrekking tot het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens.

Dit zijn:

 • De verwerker die instaat voor onze ICT-infrastructuur en onze website
 • Voor het versturen van e-nieuwsbrieven is de verwerker Mailchimp met basis in de U.S.A. Door in te schrijven op onze nieuwsbrief ga je akkoord met de voorwaarden van Mailchimp. Met deze gegevensverwerker is een overeenkomst gesloten om uw persoonsgegevens te beschermen.
 • Voor de gebruiksanalyse maakt deze website gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google, Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om ons te laten zien hoe u onze website gebruikt, zodat we uw ervaring kunnen verbeteren. De mogelijkheid van Google om de door Google Analytics verzamelde informatie over uw bezoeken aan de site te gebruiken en te delen, wordt beperkt door de gebruiksvoorwaarden van Google Analytics die beschikbaar zijn op http://www.google.com/analytics/terms/us.html en het privacybeleid van Google dat beschikbaar is op http://www.google.com/policies/privacy/. U kunt voorkomen dat Google Analytics u herkent bij een volgend bezoek aan de site door cookies in uw browser uit te schakelen. Als u liever niet over gegevens beschikt die door Google Analytics worden gerapporteerd, kunt u de Google Analytics Opt-out Browser Add-on installeren die beschikbaar is op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Gebruikers kunnen hun browser zo instellen dat deze hen waarschuwt telkens als er een cookie wordt aangemaakt of dat het aanmaken van cookies wordt voorkomen.
 • Voor onze marketingcampagnes op Facebook gebruiken we de tool “Facebook Pixel for Woocommerce”, waarmee een cookie dat door Facebook is aangemaakt, geïntegreerd wordt in sommige van onze webpagina’s. Met die pixel kan Facebook de handelingen van zijn gebruikers volgen vanaf een advertentie op het sociale netwerk naar een webpagina op onze website. Facebook zal nadien op zijn platform de gebruiker kunnen herkennen die de webpagina in kwestie heeft bezocht; diensten op maat verstrekken en meer gerichte reclames kunnen plaatsen. De gegevensverwerking geldt overigens niet voor wie niet op Facebook zit. Lees meer over hoe Facebook gegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt en over mogelijke instellingen om uw privacy te beschermen in het Facebook-beleid inzake gebruikersgegevens op https://www.facebook.com/privacy/explanation.


Met uitzondering van Mailchimp, worden er geen persoonsgegevens aan partijen, die gevestigd zijn buiten de EU, verstrekt.

Doorgifte van persoonsgegevens kan tevens nog indien dit wettelijk verplicht is.

7. Hoe beveiligen wij uw gegevens?

De computers en internetverbindingen waarop uw persoonsgegevens worden bewaard en getransporteerd zijn zo goed mogelijk beveiligd tegen hacken, installeren van malware en ander oneigenlijk gebruik. Op de computers en het netwerk kan enkel worden ingelogd met een gebruikersnaam en paswoord.
Er wordt een back-up gemaakt van de persoonsgegevens om die te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
Al onze medewerkers en deze van onze verwerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en privacy.

8. Hoe laat u uw rechten gelden?

Wij bieden u steeds de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op een moment aan ons verstrekt is.
Dit kan door op een link te klikken onderaan de nieuwsbrief of door een eenvoudig verzoekt te mailen naar info@harmonieskw.be.
Je kan ook steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen.

9. Cookies

Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Dit gebeurt anoniem. Lees hierover meer in ons cookiebeleid.
Kort samengevat: functionele cookies laten onze website beter werken, analytische cookies vertellen ons iets over hoe de website wordt gebruikt. Er worden hierbij geen persoonsgegevens verzameld of doorgegeven. De cookies worden niet gebruikt voor marketing of reclame.
Je kan cookies uit- en inschakelen in je browserinstellingen en ook wissen.

10. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan wijzigen. Wij passen de regels en voorwaarden aan om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen en op een transparante manier met uw persoonsgegevens om te gaan. Neem dus geregeld opnieuw een kijkje. De laatste aanpassing dateert van 11 januari 2022.

11. Bijzondere bepalingen

11.1. Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens

Tijdens een bezoek aan deze website worden automatisch gegevens opgeslaan over het gebruik van de website. Dit zijn enkel en alleen niet-persoonlijke en anonieme gegevens (uw IP-adres wordt bijvoorbeeld niet bijgehouden). We analyseren die informatie met Google Analytics (lees het privacybeleid van Google en Google Analytics voor meer info) om onze website te kunnen verbeteren, er wordt echter geen persoonlijke informatie bijgehouden of doorgegeven aan Google en aan andere derden.

11.2. Facebook, Twitter en sociale media.

Op deze site staan deelknoppen voor sociale medianetwerken. De code achter deze knoppen plaatst – bij gebruik – een cookie op je computer. Hier omtrent gelden de privacyregels van de sociale netwerken. Wij hebben geen invloed op  en dragen geen verantwoordelijkheid voor wat deze netwerken met uw persoonsgegevens doen.
Wij hebben ook geen controle over hoe andere gebruikers van sociale media met uw informatie omspringen nadat je iets hebt gedeeld dat op onze website staat.

Cookiebeleid

Koninklijke Harmonie de Verenigde-Sint-Katarina-Vrienden vzw  met maatschappelijke zetel te  Fruitenborglei 4 2860 SKW  is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op het hierboven vermelde adres of bij op het e-mailadres info@harmonieskw.be.

Koninklijke Harmonie de Verenigde-Sint-Katarina-Vrienden vzw vindt het belangrijk dat u op iedere plaats en elk ogenblik haar  Koninklijke Harmonie de Verenigde-Sint-Katarina-Vrienden vzw  -content kan bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformn.  Koninklijke Harmonie de Verenigde-Sint-Katarina-Vrienden vzw  wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op uw maat. Op  Koninklijke Harmonie de Verenigde-Sint-Katarina-Vrienden vzw  -onlinediensten worden technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna gemakelijkheidshalve cookies genoemd. In dit cookiebeleid wenst  Koninklijke Harmonie de Verenigde-Sint-Katarina-Vrienden vzw  u te informeren welke cookies worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate u als gebruiker het gebruik kan controleren.  Koninklijke Harmonie de Verenigde-Sint-Katarina-Vrienden vzw  wil namelijk graag uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar onlinediensten zoveel mogelijk waarborgen.  Koninklijke Harmonie de Verenigde-Sint-Katarina-Vrienden vzw  heeft geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden.

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle “  Koninklijke Harmonie de Verenigde-Sint-Katarina-Vrienden vzw  onlinediensten”, met name alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die  Koninklijke Harmonie de Verenigde-Sint-Katarina-Vrienden vzw aanbiedt en die toegang geven tot  Koninklijke Harmonie de Verenigde-Sint-Katarina-Vrienden vzw content.

Bepaalde verzamelde gegevens laten toe om u te identificeren of om een band met u te leggen als natuurlijke persoon en kwalificeren derhalve als persoonsgegevens. In dat geval is ook de informatie (m.i.v. uw verschillende rechten) zoals uiteengezet in ons privacybeleid (zie hierboven) van toepassing op deze verwerkingen door de cookies. 

Koninklijke Harmonie de Verenigde-Sint-Katarina-Vrienden vzw  kan het cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. Het gewijzigde beleid wordt dan bekendgemaakt op de relevante  Koninklijke Harmonie de Verenigde-Sint-Katarina-Vrienden vzw -onlinediensten en gelden vanaf het moment dat deze bekendgemaakt wordt.

Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee uw browser herkend kan worden door de website of webtoepassing tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie.

Gebruikte cookies.

Volgende elementen moeten per cookie beschreven worden

Reverse proxy (voorbeeld cookie)

 • Naam van cookie: VOGANONUSER
 • Doel: de Reverse Proxy van de Vlaamse overheid plaats dit cookie op Vlaanderen.be om de goede uitvoering van de verzending van communicatie over een elektronisch communicatienetwerk van de Vlaamse overheid te verzekeren.
 • Website: vlaanderen.be
 • Cookie(s) geplaatst door: Vlaamse overheid
 • Ontvangers van de gegevens: Vlaamse overheid
 • Geldigheid:permanente cookies met een geldigheid van maximaal 24 uur

Hoe kan u het gebruik van cookies op harmnoieskw-onlinediensten weigeren of beheren?

U kunt de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen. U kunt op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen, als volgt:

Wanneer u cookies uitschakelt, moet u er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken. Hieronder vindt u een gedetailleerde lijst van alle soorten